Stały rabat w Programie Rabatowym

Ze stałego rabatu mogą korzystać Klienci, którzy posiadają aktywne konto w naszym serwisie internetowym lub aktywną kartę rabatową dla Klientów kupujących w salonie sprzedaży.

Przy każdym zakupie, w salonie sprzedaży lub w naszych sklepach internetowych, do karty rabatowej powiązanej z kontem Klienta, doliczane są punkty rabatowe. Punkty wynikające z realizowanego koszyka wliczane są do puli aktywnych punktów.

Za każde 5 zł (wg ceny hurtowej brutto przed rabatem) przyznawany jest 1 punkt rabatowy. Punkty za każdy zakup ważne są 12 miesięcy. Poziom stałego rabatu zależy od ilości aktywnych punktów i naliczany jest wg tabeli poniżej.

PoziomIlość punktówGrupa AGrupa B
Poziom 124003%1%
Poziom 248005%2%
Poziom 3960010%5%
Poziom 41600015%7%

Wysokość rabatu dla każdej pozycji zamówienia zależy od poziomu rabatu oraz grupy rabatowej, do której należy dany artykuł. Informacje o grupie rabatowej oraz wartości punktowej artykułów zamieszczone są na stronie każdego artykułu w zakładce Rabaty.