Przekształcenie przedsiębiorcy - nowe dane firmy!

13 czerwca 2023

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w dniu 29 maja 2023 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy Wojciecha Gęsina prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Wojciech Gęsina FIRMA HANDLOWA FAKTOR B. I W. GĘSINA z siedzibą w Warszawie w spółkę pod firmą Faktor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 5847 Kodeksu spółek handlowych.

Informujemy, że wskutek przekształcenia oprócz zmiany dotychczasowej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce przekształconej został nadany nowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON. Spółka przekształcona została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001038382, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji firmy (nazwy) nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Faktor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Wojciech Gęsina FIRMA HANDLOWA FAKTOR B. I W. GĘSINA z siedzibą w Warszawie

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

Faktor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fortuny 35, 01-339 Warszawa

numer KRS 0001038382,

REGON 525429834,

NIP 5223259915,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian:

PKO BP (PLN): 96 1440 1299 0000 0000 0178 3823

mBank (PLN): 85 1140 2004 0000 3902 4723 0149

PKO BP (EUR): 11 1440 1101 0000 0000 1712 6539

Zarząd Faktor Polska sp. z o.o.

(dawniej: Wojciech Gęsina FIRMA HANDLOWA FAKTOR B. I W. GĘSINA)

Ilość recenzji: 0 · Dodaj pierwszą recenzję