Jak naliczane są punkty rabatowe?

Przy każdym zakupie na kartę rabatową Klienta naliczane są punkty. Wszystkie punkty ważne są przez 12 miesięcy od daty zakupu. Ilość ważnych punktów na karcie rabatowej decyduje o poziomie rabatu, jakim może zostać objęte zamówienie.

Punkty rabatowe z bieżącego zamówienia są wliczane do puli aktywnych punktów i tym samym podnoszą rabat dla tego zamówienia.

Punkty nie ulegają "wykorzystaniu". Po każdej transakcji dodawane są kolejne punkty. Punkty starsze niż 12 miesięcy nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu sumy aktywnych punktów.

W przypadku korekty zamówienia lub zwrotu towaru ilość punktów na karcie jest korygowana.

Przykład 1

1 stycznia 2016 roku pan Jan zrobił zamówienie, za które przyznano mu 1000 punktów. 1 listopada 2016 roku ponownie robi zamówienie, za które otrzyma 2000 punktów. W chwili składania zamówienia ma 3000 aktywnych punktów, co powoduje, że jego zamówienie zostaje objęte rabatem poziomu 1. Dzięki temu, zależnie od wybranego asortymentu, na wszystkie pozycje zostanie naliczony upust 1% lub 3%.

Przykład 2

1 stycznia 2017 roku pan Jan robi zamówienie, za które otrzyma 4000 punktów. 1000 punktów, które przyznano mu rok wcześniej, straciło już ważność. Ale wciąż ma 2000 punktów za zakupy z 1 listopada 2016 roku. Dzięki temu w chwili składania zamówienia ma 6000 aktywnych punktów. W efekcie do jego zamówienia zostanie naliczony rabat poziomu 2, czyli 2% i 5%.