Zwrot VAT dla podróżnych

Zwrot VAT dla podróżnych

Na życzenie klientów organizujemy odprawę celną (export) naszych towarów. Po otrzymaniu zwrotnego dokumentu SAD (potwierdzającego wywóz towarów za granicę Polski) dokonujemy zwrotu 23% wartości towaru - równowartość podatku VAT.

Dla klientów spoza Unii Europejskiej wystawiamy dokumenty TAX FREE upoważniające ich do odbioru podatku VAT - 23% od towarów nabytych w naszej firmie i wywiezionych w stanie nienaruszonym za granice naszego kraju.