Czym jest nasze API?

API to interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface), który należy traktować jako ściśle określony zestaw reguł, za pomocą których programy komunikują się między sobą.

Dzięki naszemu API możecie Państwo skonfigurować swoje oprogramowanie (np. WF-Mag od WAPRO lub Subiekt GT od InsERT) w taki sposób, aby umożliwić komunikację z naszym systemem. Pozwoli to Państwu na automatyzację procesów, które dotychczas wykonywaliście Państwo ręcznie.