Możesz złożyć zamówienie z rabatem ogólnym bez zakładania konta. Jeżeli masz uzgodniony indywidualny rabat stały - zaloguj się, aby zobaczyć od razu swoje ceny na stronie przy każdym produkcie. Aby móc otrzymać indywidualny rabat stały dla użytkowników skontaktuj się z Działem Sprzedaży.

Monitorowanie statusu zamówienia

Aby sprawdzić status Państwa zamówienia za pomocą API, należy wysłać żądanie POST na adres:

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/order-status/<order_no>/

gdzie <order_no> należy zastąpić numerem właściwego zamówienia. W treści żądania należy podać dane do logowania, np:

api_key=MjE5MA&api_token=BAE1360C

Funkcja order-status pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów:

  • language - język w jakim ma zostać wygenerowana oferta; poprawne wartości: pl, en, ru, wartość domyślna: pl

Poniższy przykład pokazuje żądanie informacji o statusie zamówienia w języku polskim.

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/order-status/18/?language=pl

W odpowiedzi serwer zwróci plik XML o zawartości podobnej do poniższej:

<orderStatus>
  <orderNo>16873</orderNo>
  <statusNo>70</statusNo>
  <createDate>2015-03-17</createDate>
  <changeDate>2015-03-17</changeDate>
  <description>Gotowe do odbioru</description>
</orderStatus>