Temat 31 z 31 Poprzedni

Rozwiązywanie problemów

Jeśli funkcja API zwraca błąd autoryzacji (nr 100), należy upewnić się, że:

  • Konto jest aktywne - można to sprawdzić w sekcji Szczegóły konta
  • Identyfikator API został podany z uwzględnieniem wielkości liter jak w sekcji API
  • Token został podany wielkimi literami
  • Podczas generowania tokenu adres e-mail został podany małymi literami
  • Podczas generowania tokenu podano bieżącą datę
  • Na końcu adresu URL podano ukośnik, np. .../api/order-status/5032/