Możesz złożyć zamówienie z rabatem ogólnym bez zakładania konta. Zachęcamy jednak do logowania się lub rejestracji. Aby móc korzystać z indywidualnego rabatu skontaktuj się z Działem Sprzedaży.

Monitorowanie statusu reklamacji

Aby sprawdzić status Państwa reklamacji za pomocą API, należy wysłać żądanie POST na adres:

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/complaint-status/<complaint_no>/

gdzie <complaint_no> należy zastąpić numerem właściwej reklamacji. W treści żądania należy podać dane do logowania, np:

api_key=MjE5MA&api_token=BAE1360C

Funkcja order-status pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów:

  • language - język w jakim ma zostać wygenerowana oferta; poprawne wartości: pl, en, ru, wartość domyślna: pl

Poniższy przykład pokazuje żądanie informacji o statusie reklamacji w języku angielskim.

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/complaint-status/243/?language=en

W odpowiedzi serwer zwróci plik XML o zawartości podobnej do poniższej:

<complaintStatus>
  <complaintNo>13</complaintNo>
  <orderNo>16724</orderNo>
  <orderDate>2015-03-10</orderDate>
  <createDate>2015-03-21</createDate>
  <changeDate>2015-03-21</changeDate>
  <statusNo>30</statusNo>
  <description>Zaakceptowane</description>
</complaintStatus>