Zamów bez rejestracji! Masz stały rabat? Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny. Często korzystasz ze sztucznych kwiatów? Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać indywidualne warunki współpracy!

Pobieranie oferty w formacie XML

Każdą z Państwa list, którymi można zarządzać w sekcji Twoje listy, można pobrać w formacie XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku Pobierz znajdującego się przy każdej liście bądź wysłać żądanie POST na adres:

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/product-offer/<list_no>/

gdzie <list_no> należy zastąpić numerem właściwej listy artykułów. W treści żądania należy podać dane do logowania, np:

api_key=MjE5MA&api_token=BAE1360C

Funkcja product-offer pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów:

 • language - język w jakim ma zostać wygenerowana oferta; poprawne wartości: pl, en, ru, wartość domyślna: pl
 • gross_prices - wskazuje, w XML mają być podane ceny netto, czy brutto; poprawne wartości: true lub false, wartość domyślna: true
 • currency - wskazuje walutę, w jakiej mają być podane ceny; poprawne wartości: PLN, EUR, USD, wartość domyślna: PLN
 • margin - ustala marżę, z jaką mają być podane ceny; poprawne wartości: liczba większa lub równa zero podana w formacie #.##, wartość domyślna: 0

Poniższy przykład pokazuje żądanie wygenerowania oferty z listy nr 18. Ceny w ofercie będą cenami netto w walucie EUR z uwzględnieniem 32% marży.

https://www.kwiatysztuczne.pl/api/product-offer/18/?gross_prices=false&currency=EUR&margin=0.32

W odpowiedzi serwer zwróci plik XML o zawartości podobnej do poniższej:

<productOffer>
 <header>
  <offerNo>18</offerNo>
  <offerDate>2015-03-21</offerDate>
  <title>Róże</title>
  <description>Oferta róży dla PHU Magnolia</description>
  <gross_prices>false</gross_prices>
  <currency>EUR</currency>
  <margin>0.32</margin>
 </header>
 <items>
  <item>
   <symbol>A565</symbol>
   <name>Płatki - usta x 100 szt</name>
   <unit name="Torebka">bag</unit>
   <price>0.4124</price>
   <packing>
    <msu name="Minimalna jednostka sprzedaży">1</msu>
    <crt name="Karton">7200</crt>
   </packing>
  </item>
  <item>
   <symbol>W072</symbol>
   <name>Róża w pąku</name>
   <colors>
    <color>
     <symbol>W072-11</symbol>
     <code>S-36</code>
     <name>Orange/Yellow/Dk. Edge</name>
    </color>
    <color>
     <symbol>W072-13</symbol>
     <code>S-27/S-25</code>
     <name>Tea/Pink</name>
    </color>
   </colors>
   <unit name="Sztuka">pcs</unit>
   <price>0.1137</price>
   <packing>
    <msu name="Minimalna jednostka sprzedaży">12</msu>
    <pck name="Opakowanie">12</pck>
    <box name="Pudełko">144</box>
    <crt name="Karton">1728</crt>
   </packing>
  </item>
 </items>
</productOffer>