Zwrot VAT dla podróżnych

Zwrot VAT dla podróżnych

Zapraszamy do współpracy indywidualnych podróżujących z krajów trzecich (spoza UE) TAX Free oraz przedsiębiorców (eksport w oparciu o Dokumenty SAD). Dokumenty TAX Free wystawiane są w siedzibie firmy, zwrot VAT dla podróżnych na podstawie TAX Free realizowany jest również w naszej siedzibie.

Współpracujemy z wieloma kontrahentami z krajów trzecich m.in. z Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej – zamówienia realizowane są na mocy podpisanych wieloletnich kontraktów handlowych. Kupujący z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) ma możliwość zakupu towarów oferowanych przez FAKTOR w oparciu o eksport (dokument SAD) na warunkach EXW Błonie. Koszty i organizację dostawy zamówień do krajów trzecich (spoza UE) ponosi kupujący.